Hôm nay, ngày 29/09/2020
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

(Trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết Website
Công báo
Văn bản chờ đăng công báo
Văn bản QPPL
Văn bản theo lĩnh vực
Văn bản hết hiệu lực
v
v
v
v
Ngày ban hànhTrích yếu nội dungHiệu lực
11/09/2020 Quyết định quy phạm 25/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Quyết định ban hành Quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
09/09/2020 Quyết định quy phạm 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Ninh bình, tỉnh Ninh Bình
07/09/2020 Quyết định quy phạm 23/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Quyết định sửa đổi một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
07/09/2020 Quyết định quy phạm 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Quyết định Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
25/08/2020 Quyết định quy phạm 21/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v ban hành Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
24/08/2020 Quyết định quy phạm 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị ự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
07/08/2020 Quyết định quy phạm Số: 18/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ Sửa đổi Điểm d Khoản 1 Điều 11 và Điểm c Khoản 1 Điều 12 Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Nội vụ các huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh.
23/07/2020 Nghị Quyết 26/2020/NQ-HDNID của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình NQ Sửa đổi một số nội dung của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình.
23/07/2020 Nghị Quyết 31/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình NQ về việc sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi Điểm a, Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định mức học phí, học phí học các môn tự chọn đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 của tỉnh Ninh Bình.
23/07/2020 Nghị Quyết 32/2020/NQ-HDND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình NQ Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý
11/06/2020 Quyết định quy phạm 17/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v Sửa đổi khoản 3 Điều 1 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình sửa đổi một số nội dung của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình
01/06/2020 Quyết định quy phạm 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
28/05/2020 Quyết định quy phạm 15/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
27/05/2020 Nghị Quyết 13/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình NQ Về việc quy định một số chính sách áp dụng cho huyện Hoa Lư
27/05/2020 Nghị Quyết 14/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình NQ Quy định chính sách hỗ trợ tái đàn lợn nhằm khôi phục sản xuất chăn nuôi sau bệnh dịch tả Lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020
123