Hôm nay, ngày 10/07/2020
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

(Trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết Website
Công báo
Văn bản chờ đăng công báo
Văn bản QPPL
Văn bản theo lĩnh vực
Văn bản hết hiệu lực
v
v
v
v
Ngày ban hànhTrích yếu nội dungHiệu lực
11/06/2020 Quyết định quy phạm 17/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v Sửa đổi khoản 3 Điều 1 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình sửa đổi một số nội dung của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình
01/06/2020 Quyết định quy phạm 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
28/05/2020 Quyết định quy phạm 15/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
27/05/2020 Nghị Quyết 13/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình NQ Về việc quy định một số chính sách áp dụng cho huyện Hoa Lư
27/05/2020 Nghị Quyết 14/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình NQ Quy định chính sách hỗ trợ tái đàn lợn nhằm khôi phục sản xuất chăn nuôi sau bệnh dịch tả Lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020
27/05/2020 Nghị Quyết 15/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình NQ Điều chỉnh kinh phí thực hiện Nghị quyết số 39/20181NQ-HBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020 và điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2020.
27/05/2020 Nghị Quyết 23/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình NQ Quy định chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
27/05/2020 Nghị Quyết 12/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình NQ Về việc hỗ trợ tiền nước sạch sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
08/05/2020 Quyết định quy phạm 14/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Quyết định Quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tuyến Núi Ghềnh Tháp - Hang Luồn - Động Liên Hoa - Núi Máng Nước tại Huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
27/04/2020 Quyết định quy phạm 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Quyết định v/v ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
22/04/2020 Quyết định quy phạm 12/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
14/04/2020 Quyết định quy phạm 11/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
03/04/2020 Quyết định quy phạm 10/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình trên Trục liên thông văn bản
06/03/2020 Quyết định quy phạm 09/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế) trang thiết bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình.
04/03/2020 Quyết định quy phạm 08/2020/QD-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ Quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
12