Hôm nay, ngày 29/09/2020
Trích yếu: 
Lĩnh vực: 
CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình
Ngày ban hành: 
Có hiệu lực từ: 
Hiệu lực: 
File văn bản gốc:
nq 13.pdf
Đăng Công báo:
Số 11 ngày 26/06/2020
Tổng số trang: