Hôm nay, ngày 19/07/2018
Trích yếu: 
Lĩnh vực: 
CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
Ngày ban hành: 
Có hiệu lực từ: 
Hiệu lực: 
File văn bản gốc:
02.qd cong bo danh muc van ban het hieu luc nam 2016 (1).doc
danh muc vb het hieu luc nam 2016 (kem theo quyet dinh so 02).doc
Đăng Công báo:
Số 1 ngày 07/01/2017
Tổng số trang: