Hôm nay, ngày 23/02/2019
Trích yếu: 
Lĩnh vực: 
CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
Ngày ban hành: 
Có hiệu lực từ: 
Hiệu lực: 
File văn bản gốc:
qd 01 dao tao boi duong can bo ccvc .pdf
Đăng Công báo:
Số 01 ngày 11/01/2018
Tổng số trang: