Hôm nay, ngày 29/09/2020
Trích yếu: 
Lĩnh vực: 
CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình
Ngày ban hành: 
Có hiệu lực từ: 
Hiệu lực: 
File văn bản gốc:
07_nq_2020-24-3.pdf