Hôm nay, ngày 18/03/2018
Tổng tập Công báo
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
Chủ tịch UBND tỉnh
Liên kết Website

Tổng tập Công báo năm 2018

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 11/01/2018
3 văn bản
 
So 02  ngày 28/02/2018
5 văn bản
 
So 03  ngày 15/03/2018
0 văn bản
 
 

Văn bản đã đăng Công báo

8 văn bản gồm 8 văn bản quy phạm pháp luật và 0 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 1 năm 2018
3 văn bản
 
Tháng 2 năm 2018
5 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
8 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Kiểm soát thủ tục hành chính
8 văn bản